Boost je werkgeluk 12 maanden programma

Boost je werkgeluk is een 12 maanden programma voor organisaties die echt in verbinding willen staan met medewerkers, het goede gesprek willen voeren, lef tonen, aandacht hebben voor mensen, het vuur laten branden en ze vooral lekker willen laten werken.

Het Boost je werkgeluk programma is een organisatiebreed traject voor alle medewerkers in de organisatie. Het traject bestaat uit een 12 maanden communicatieprogramma in combinatie met webinars over twaalf thema’s. Deze thema’s kunnen desgewenst gekoppeld worden aan de waarden van de organisatie.

12 maanden geluk voor zorgorganisaties

Raken, verbinden en betrekken dat zijn de ingrediënten van de geluksboosters van Gelukzusters. Deze geluksboosters zijn kleine oefeningen die energie geven. Door maandelijks (of wekelijks) geluksboosters te lanceren, creëren we waardevolle, mini trainingsmomenten met impact het hele jaar door. En juist dat raken van mensen, dat is waar Gelukzusters het verschil maken. We geven teams en medewerkers iedere maand een booster waar ze direct mee aan de slag kunnen: Deze boosters zijn laagdrempelig, geven stof tot nadenken, raken in hart en hoofd en geven ruimte successen te delen. Zo zorgen we voor handvatten voor enthousiaste medewerkers die zich gezien, gehoord en verbonden voelen met de organisatie. Een geluksbooster klinkt best grappig. En het mag ook leuk zijn. Tegelijk nemen wij dit zeer serieus. Want, werken vanuit geluk en het inbedden van werkgeluk in je organisatie is geen kunstje. Het vraagt om commitment en buitengewoon leiderschap.

Doelen van werkgeluk in de organisatie

  • Iedere geluksbooster is te vergelijken met een module die op zich zelf staat. Door de inzet van geluksboosters wordt er maandelijks over het thema gecommuniceerd
  • Medewerkers krijgen inzicht in welke elementen invloed hebben op werkgeluk en krijgen tools om hun eigen werkgeluk te vergroten en met hun werkplezier aan de slag te gaan;
  • Een maandelijkse glimlach op het gezicht van iedere medewerker binnen je organisatie
  • Bewustwording in wat je zelf kunt doen om je (ervaren) werkdruk te verlagen
  • Inzicht hoe je het goede gesprek aan kan gaan
  • Maandelijks aandacht voor je medewerkers

De geluksboosters zijn belevingen die zorgen voor impact en positieve emoties opwekken. Dit kan overal. In de zorgorganisatie maar ook thuis. Door dit keer op keer te herhalen en steeds weer te zorgen voor die glimlach bij medewerkers worden ze gesterkt in hun rol binnen de organisatie. Iedere geluksbooster komt met een introductie en een complete toolkit voor de organisatie. Een eenmalige boost is leuk maar op lange termijn levert het weinig echte impact op. Met de geluksboosters zet je in op regelmatige kleine belevingen en succeservaringen. Hiermee bereik je een duurzamere betrokkenheid: tevreden medewerkers en minder verloop. Wij geloven in de impact van werkgeluk. Dit kan alleen als een organisatie zich hieraan committeert en hier een langere periode mee aan de slag gaat. Wij vragen daarom 12 maanden commitment. Natuurlijk staan wij klaar als een extra booster gewenst is in een bepaalde periode. Wij onderhouden nauwe contacten met de contactpersonen en verwachten intern inzet van HR, de afdeling communicatie en teamleiders/leidinggevenden voor de uitrol en borging.