Zorgmedewerkers kampen het vaakst met burnoutklachten

Bij maar liefst 37% van alle verzuimgevallen wordt werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. Het aantal werknemers met burnoutklachten ligt dit jaar opnieuw rond de 1,3 miljoen en de kosten voor werkgevers zijn gestegen naar jaarlijks inmiddels 3,1 miljard euro. Maatregelen om werkstress en uitval tegen te gaan blijven dus hard nodig.

Zorg

In de zorg kampen werknemers het vaakst met burnoutklachten. Ook dit jaar blijft de zorg samen met het onderwijs en de ICT een van de drie meest kwetsbare sectoren, blijkt uit de meting van TNO in juni 2020. In de ICT is sprake van een stijging van 19 naar 21 procent, in het onderwijs en de zorg is het percentage met klachten met respectievelijk 22 procent en negentien procent vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met 2019. “Juist de publieke sectoren die tijdens de coronacrisis zo’n belangrijke rol spelen staan onder druk” concludeert Dorothé van den Aker van Oval. Zij coördineerde de week van de werkstress waar Gelukzusters als partner optrok met Werkdesigners Nederland. “Het moment van meten speelt daarbij naar waarschijnlijk een rol. In juni klommen we uit het dal van de eerste golf. Het aantal besmettingen liep terug, de druk op de zorg verminderde en de vakantie stond voor de deur. Bovendien was er veel waardering voor de inzet van medewerkers in de zorg en het onderwijs, waardoor mensen zich gesteund voelden. Dat is heel anders in de tweede golf waar we nu inzitten. Wanneer je bedenkt dat emotionele uitputting een van de belangrijkste kenmerken is van burnoutklachten, dan moeten we ons terecht zorgen maken of de mensen in de zorg het mentaal gaan volhouden”, gaat Dorothé verder.

De waardering in de zorg is ver te zoeken

Dit ervaarden de Gelukzusters ook tijdens de workshop waardering. Gelukzuster Susanne: “We startte de workshop met een terugblik op het applaus dat zorgverleners massaal kregen tijdens de eerste golf. Ik vroeg wat dit deed met de deelnemers en welk gevoel dit opriep. Deelnemers kregen plaatsvervangende schaamte toen ze dit terugzagen. Er werd gezegd: ‘Het initiatief was destijds goedbedoeld maar de werkelijkheid is nu zoveel anders.’ Een andere deelnemer gaf aan: ’In de ziekenhuizen hebben we nu te maken met agressie, geweld en verschrikkelijke bejegening. De waardering is ver te zoeken.’ Daarom is het juist nu zo belangrijk om als werkgever waardering te tonen. Dit is altijd belangrijk maar nu onmisbaar in de zorg”, gaat Susanne verder.

Goed werkgeverschap biedt maatwerk

Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen werkstress. Ook voor werkgevers is er nog veel winst te behalen. De verzuimkosten gerelateerd aan werkstress waren in 2018, het meest recente jaar waarover dit cijfer bekend is, opgelopen tot 3,1 miljard euro. 43% van de werknemers ervaart een lage autonomie en 38% vindt de taakeisen hoog. “Dit vraagt om individuele aandacht voor medewerkers. Wat drijft iemand in het werk, wat zijn energievreters en waar liggen kansen voor ontwikkeling. Maar ook welke impact heeft deze periode op medewerkers en wat speelt er, niet alleen in het werk. Gevoelens van angst en onzekerheid met betrekking tot het virus, financiële problemen, eenzaamheid, concentratieproblemen of een slechte bureaustoel. Het is voor iedereen anders Maatwerk, individuele aandacht en ook oog blijven houden voor de verbinding met de organisatie, zegt Dorothé. ​

De zorg is net een zeef

“Laat de systeemwereld voor je werken en laat medewerkers vanuit de belevingswereld de patiënt/client/mens helpen. Zorgmedewerkers zijn niet voor niets in dit vak gestapt. Ze willen mensen helpen met zorg en aandacht. Systemen moeten ondersteunen in hun werk en niet afleiden of zelfs frustreren, zeggen de Gelukzusters.

Verloop is heel groot

Binnen twee jaar is 43% van de nieuwe medewerkers weer vertrokken. Dat bleek uit onderzoek van een adviescommissie onder leiding van Doekle Terpstra begin dit jaar.

De overheid kan bijdragen aan het aanpakken van dit maatschappelijke probleem. In de eerste plaats als grote werkgever in kwetsbare sectoren en daarnaast door informatie en middelen beschikbaar te stellen”. Gelukzusters gaven tijdens de week van de werkstress 5 GRATIS workshops waar 85 mensen uit de zorg aan deelnamen. Dit varieerde van verpleegkundigen, crisismanagers, communicatie en hr- medewerkers, psychologen, verzorgenden-ig en artsen. Gelukzusters deelden veel inspiratie en tips om juist in deze tijd geïnspireerd en verbonden te blijven met het werk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en de activiteiten van Gelukszusters? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief en andere relevante updates.

Uw e-mail wordt alleen gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen. U kunt ten alle tijden afmelden.